:: سال 19، شماره 1 - ( بهار 1392 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 69-89 برگشت به فهرست نسخه ها
نظر اعضای هیئت علمی در باره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن نیازها
سکینه زاهدی 1، دکتر عباس بازرگان2
1- 1. دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران ، S_Zahedi@stf.sbu.ac.ir
2- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
چکیده:   (7498 مشاهده)
توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی یکی از جنبه‌های بهبود کیفیت دانشگاهی است. از این رو، شناسایی نیازهای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش بررسی نظر اعضای هیئت علمی در باره نیازهای توسعه حرفه‌ای آنان و شیوه‌های برآوردن این نیازها بود. نیازهای توسعه حرفه‌ای در چهار حوزه مهارتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ارتباطی بررسی شد. این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع تحلیلی، توصیفی بود. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی، مهندسی برق و کامپیوتر و علوم پایه یک دانشگاه بزرگ دولتی به تعداد 104 نفر بود. از این تعداد 50 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و شامل دو بخش مهارتهای توسعه حرفه‌ای و شیوه‌های برآوردن نیازها بود. برای تعیین روایی از دیدگاههای چهار نفر از استادان و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. پرسشنامه مهارتهای توسعه حرفه‌ای در سطح موجود با ضریب آلفای 92/. و در سطح مطلوب با ضریب آلفای 98/0 و پرسشنامه شیوه‌های برآوردن نیازهای توسعه حرفه‌ای با ضریب آلفای کرانباخ 97/0 تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری غیر پارامتریک و آزمون خی دو و ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که نیازها در هر چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مهارتهای ارتباطی و فارغ از نوع دانشکده، مرتبه علمی و سابقه شغلی وجود دارد. نظر اعضای هیئت علمی در باره شیوه‌های برآورده شدن نیازها به چهار روش: 1. تبادل تجربه با سایر دانشگاهها، 2. برگزاری دوره‌های آموزشی بلندمدت، 3. برگزاری کارگاههای آموزشی و 4. تشکیل اجتماعات یادگیری تأیید شد. علاوه بر این، آنها بر تقویت مهارتهای اجرایی و شغلی تأکید داشتند.
واژه‌های کلیدی: توسعه حرفه ای هیئت علمی، آموزش مداوم، شایستگیهای حرفه ای، کیفیت دانشگاهی، دانشگاه دولتی.
متن کامل [PDF 311 kb]   (3517 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۲/۶/۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۶/۲


XML   English Abstract   Printسال 19، شماره 1 - ( بهار 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها