:: سال 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 23 شماره 3 صفحات 71-98 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران با رویکرد مبتنی بر داده بنیاد
حسین محسن پور کبریا* 1، دکتر کورش فتحی واجارگاه2، دکتر محبوبه عارفی2، دکتر اباصلت خراسانی2
1- دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی ، h.kebriyaei20@gmail.com
2- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (1048 مشاهده)
مشارکت در تدوین برنامه درسی و ارتقای فرهنگ برنامه ­ریزی درسی به ارتقای کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی کمک می­ کند. با وجود این، به نظر می­ رسد متولیان آموزش ­عالی درک و باور درستی از فرهنگ برنامه ­ریزی درسی در دانشگاهها ندارند. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی ارتقای فرهنگ برنامه­ ریزی درسی آموزش عالی بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود و با استفاده از رویکرد مبتنی بر داده انجام شد . جامعه آماری کلیه متخصصان در حوزه سیاستگذاری یا دارای سوابق اجرایی در آموزش عالی و متخصصان برنامه درسی آموزش عالی بودند. در پژوهش حاضر با استفاده از طرح کیفی و نمونه­ گیری هدفمند، مصاحبه عمیق با 29 نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه آموزش عالی صورت گرفت. به ­منظور تعیین روایی داده‌های کیفی از روش چک کردن اعضا استفاده شد. یافته ­ها نشان داد که مقوله محوری مطالعه حاضر ارتقای الگوی فرهنگ برنامه ­ریزی درسی آموزش عالی بود که در سه بعد دانش برنامه ­ریزی درسی، دغدغه برای برنامه ­ریزی درسی و عمل به برنامه­ ریزی درسی تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه­ ای و شرایط میانجی راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شد.
واژه‌های کلیدی: آموزش عالی، فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی، رویکرد مبتنی بر داده.
متن کامل [PDF 460 kb]   (418 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: برنامه ریزی درسی و آموزشی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۳/۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۳/۶


XML   English Abstract   Printسال 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها