:: سال 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) ::
جلد 23 شماره 3 صفحات 71-98 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران با رویکرد مبتنی بر داده بنیاد
حسین محسن پور کبریا 1، دکتر کورش فتحی واجارگاه2، دکتر محبوبه عارفی2، دکتر اباصلت خراسانی2
1- دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی ، h.kebriyaei20@gmail.com
2- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (821 مشاهده)
مشارکت در تدوین برنامه درسی و ارتقای فرهنگ برنامه ­ریزی درسی به ارتقای کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی کمک می­ کند. با وجود این، به نظر می­ رسد متولیان آموزش ­عالی درک و باور درستی از فرهنگ برنامه ­ریزی درسی در دانشگاهها ندارند. هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی ارتقای فرهنگ برنامه­ ریزی درسی آموزش عالی بود. این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی بود و با استفاده از رویکرد مبتنی بر داده انجام شد . جامعه آماری کلیه متخصصان در حوزه سیاستگذاری یا دارای سوابق اجرایی در آموزش عالی و متخصصان برنامه درسی آموزش عالی بودند. در پژوهش حاضر با استفاده از طرح کیفی و نمونه­ گیری هدفمند، مصاحبه عمیق با 29 نفر از متخصصان و صاحبنظران حوزه آموزش عالی صورت گرفت. به ­منظور تعیین روایی داده‌های کیفی از روش چک کردن اعضا استفاده شد. یافته ­ها نشان داد که مقوله محوری مطالعه حاضر ارتقای الگوی فرهنگ برنامه ­ریزی درسی آموزش عالی بود که در سه بعد دانش برنامه ­ریزی درسی، دغدغه برای برنامه ­ریزی درسی و عمل به برنامه­ ریزی درسی تحلیل و با توجه به شرایط علّی، شرایط زمینه­ ای و شرایط میانجی راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شد.
واژه‌های کلیدی: آموزش عالی، فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی، رویکرد مبتنی بر داده.
متن کامل [PDF 460 kb]   (330 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: برنامه ریزی درسی و آموزشی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۳/۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۶


XML   English Abstract   Printسال 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها