:: سال 15، شماره 4 - ( زمستان 1388 ) ::
جلد 15 شماره 4 صفحات 63-82 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی موانع بین المللی برنامه های درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی (مورد دانشگاه شهید بهشتی)
دكتر کوروش فتحی واجارگاه1، دكتر محمد یمنی، عذرا زارع
1- ، kouroshfathi@hotmail.com
چکیده:   (16451 مشاهده)
هدف از این پژوهش شناسایی موانع بین المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی است. علاوه بر این پرسش اصلی، پاسخگویی به سؤالات فرعی مرتبط با موانع فرهنگی ، موانع مربوط به روش تدریس، موانع مربوط به محتوا، موانع انسانی، موانع ساختاری، موانع تجهیزاتی و موانع سیاسی نیز مدنظر بوده است. برای یافتن پاسخ این پرسشها از یک پرسشنامه 44 سؤالی بر مبنای مقیاس لیکرت در ارتباط با هشت موضوع اصلی مندرج در سؤالات فرعی استفاده شده است. این پ‍ژوهش از نوع توصیفی و آزمونهای آماری مورد استفاده در آن تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون فریدمن است. با توجه به نتایج این تحقیق، بین پاسخهای ارائه شده اغلب هماهنگی وجود دارد و بعضاً تفاوتهایی هم مشاهده می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اعضای هیئت علمی عوامل فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و روش تدریس را به عنوان موانع بین المللی سازی برنامه های درسی می دانند. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آزمون تی مستقل بر اساس جنسیت نشان داد که جنسیت بر موانع بین المللی سازی اثرگذار نیست و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس گروه آموزشی نشان داد که بین نظرهای اعضای هیئت علمی به تفکیک گروه آموزشی آنها در خصوص موانع بین المللی کردن برنامه درسی تفاوت وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: بین المللی سازی، برنامه های درسی آموزش عالی، موانع.
متن کامل [PDF 2778 kb]   (5143 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۹/۳/۱۰


XML   English Abstract   Printسال 15، شماره 4 - ( زمستان 1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها