فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- تماس با ما
برقراری ارتباط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر فصلنامه: تهران،خیابان آفریقا، کوچه گلفام، پلاک 1، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تلفن: 8 - 22010616

دورنگار: 66404272

پست الکترونیکی: journal@irphe.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ir/find.php?item=1.54.15.fa
برگشت به اصل مطلب